Wars i Sawa

"AI A NASZE ŻYCIE" - COROCZNE SPOTKANIE EDUKACYJNE NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU "WARS I SAWA"

W ramach stołecznego projektu WARS i SAWA 28 maja 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyło się coroczne spotkanie edukacyjne nauczycieli z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Naszą szkołę reprezentowały panie Anna Muszyńska i Beata Warda. Tegoroczny temat wydarzenia to wpływ AI na nasze życie – relacje, zaufanie, prywatność czy…

Zobacz więcej

NAUCZYCIEL - OPIEKUN UCZNIA ZDOLNEGO

Nadrzędnym celem programu wspierania uzdolnionych jest wzrost świadomości uczniów o własnych uzdolnieniach, kierunku osobistego rozwoju oraz możliwości otrzymania pomocy ze strony szkoły. Zadania nauczyciela – opiekuna ucznia uzdolnionego: dostosowanie celów pracy, metod i form do potrzeb ucznia, pomoc w określaniu indywidualnego stylu uczenia się, motywowanie do udziału w konkursach, przedstawianie…

Zobacz więcej

PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU WARSZ I SAWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1. Identyfikowanie uczniów uzdolnionych: przeprowadzenie rekrutacji do klasy dwujęzycznej, obserwowanie uczniów na zajęciach, gromadzenie opinii oraz spostrzeżeń nauczycieli uczących ucznia zdolnego, analiza wyników konkursów, rozmowy indywidualne z rodzicami, wybory Samorządu Szkolnego. 2. Wsparcie pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uczniów uzdolnionych: indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem, prowadzenie zajęć grupowych z pedagogiem,…

Zobacz więcej

V EDYCJA LIGI SP 368 W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH “WARS I SAWA”

Wzorem lat ubiegłych w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszej szkoły Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów. To już V edycja. Tym razem zapraszamy do konkursu tylko uczniów kończących etap edukacyjny, czyli uczniów klas ósmych oraz uczniów klas trzecich gimnazjum. Liga jest organizowana…

Zobacz więcej

WYNIKI IV EDYCJI LIGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368

Wyniki Ligi humanistyczno-lingwistycznej: SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Natalia Auda (klasa 7B) (21,5 pkt) 2. Jan Sikorski (klasa 7B) (5 pkt) GIMNAZJUM 1. Ziemowit Sokołowski (klasa 3B) (22 pkt) 2. Łukasz Grzegorczyk (klasa 2B) (20,5 pkt) 3. Jakub Król (klasa 2E) (3 pkt) Wyniki Ligi nauk ścisłych: SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Natalia Auda…

Zobacz więcej

WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Dnia 20 marca 2018 r. klasa 3E uczestniczyła w zajęciach w Centrum Nauki Kopernik w ramach programu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. Opiekunami projektu byli Pan Łukasz Matera, pedagog szkolny i Pani Anna Ryciak, nauczycielka chemii i języka angielskiego. Na miejscu grupa została podzielona na trzyosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał…

Zobacz więcej

IV EDYCJA LIGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368 W RAMACH PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH "WARS I SAWA"

Wzorem lat ubiegłych w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych organizujemy dla uczniów naszej szkoły Ligę zadaniową, której celem jest rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów. To już IV edycja, ale ze względu na reformę oświaty nastąpiły drobne zmiany w formule naszego konkursu. Liga jest organizowana z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących…

Zobacz więcej
Skip to content