Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków
w Warszawie

tel.: 22 741 60 45
tel.: 22 743 00 75
tel.: 22 675 37 99

e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl

Sekretariat czynny:
codziennie 8.00 – 16.00

Dyrektor szkoły
mgr Krystyna Sosnowska