Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 368 im. “Polskich Olimpijczyków” w Warszawie
ul. Hemara 16

 

Dyrektor:
Krystyna Sosnowska

 

Wicedyrektorzy:
Krzysztof Białecki
Agnieszka Kraszewska

Wanda Wysocka
Adrianna Urbańska

Marta Rutkowska

 

 

Kierownik świetlicy:
Monika Kotowoda

Skip to content