Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 368 im. “Polskich Olimpijczyków” w Warszawie
ul. Ostródzka 175

 

Dyrektor:
Krystyna Sosnowska

 

Wicedyrektorzy:
Krzysztof Białecki
Małgorzata Filipiak
Agnieszka Kraszewska
Adrianna Urbańska