WYNIKI IV EDYCJI LIGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368

Wyniki Ligi humanistyczno-lingwistycznej:

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Natalia Auda (klasa 7B) (21,5 pkt)

2. Jan Sikorski (klasa 7B) (5 pkt)

GIMNAZJUM

1. Ziemowit Sokołowski (klasa 3B) (22 pkt)

2. Łukasz Grzegorczyk (klasa 2B) (20,5 pkt)

3. Jakub Król (klasa 2E) (3 pkt)


Wyniki Ligi nauk ścisłych:

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Natalia Auda (klasa 7B) (12 pkt)

GIMNAZJUM

1. Łukasz Grzegorczyk (klasa 2B) (21 pkt)

2. Ziemowit Sokołowski (klasa 3B) (10 pkt)

3. Jakub Król (klasa 2E) (3 pkt)