Kalendarz roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
3 września 2018 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 – 31 grudnia 2018 r.

FERIE ZIMOWE
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
(województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
termin główny:
język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
termin dodatkowy:
język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

EGZAMIN GIMNAZJALNY
termin główny:
część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
termin dodatkowy:
część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
21 czerwca 2019 r. lub 19 czerwca 2019 r. (środa przed Bożym Ciałem)

FERIE LETNIE
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2018 r. (czwartek) / 2 listopada 2018 r. (piątek)
Święto Pracy: 1 maja 2019 r. (środa) / 2 maja 2019 r. (czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja: 3 maja 2019 r. (piątek)
Boże Ciało: 20 czerwca 2019 r. (czwartek)

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

11.09.2018 r.
(wtorek)
klasy I, II, IV, V, VI, VII SP + klasy I Chudoby
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.
12.09.2018 r.
(środa)
klasy VIII SP i III Gim
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.
18.09.2018 r.
(wtorek)
Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
09.10.2018 r. (wtorek)
klasy IA, II, IV, V, VI, VII SP – ul. Ostródzka 175
klasa IB, IC, ID, IE, IF SP – ul. Chudoby 4
godz. 18 – 20
Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami klas.
10.10.2018 r. (środa)
klasy VIII SP i III Gim
godz. 18 – 20
Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami klas.
11.12.2018 r. (wtorek)
klasy I, II, IV, V, VI, VII SP + I klasy Chudoby
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
12.12.2018 r. (środa)
klasy VIII SP i III Gim
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
24.01.2019 r. (czwartek)
klasy I, II, IV, V, VI, VII SP + I klasy Chudoby
godz. 18 – 19
klasy VIII SP i III Gim
godz. 19 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.
19.03.2019 r. (wtorek)
klasy I, II, IV, V, VI, VII SP + I klasy Chudoby
godz. 18 – 20
Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców uczniów klas III gim. oraz klas VIII z procedurami egzaminu gimnazjalnego i po szkole podstawowej.
20.03.2019 r. (środa)
klasy VIII SP i III Gim
godz. 18 – 20
Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców uczniów klas III gim. oraz klas VIII z procedurami egzaminu gimnazjalnego i po szkole podstawowej.
14.05.2019 r. (wtorek)
klasy I, II, IV, V, VI, VII SP + I klasy Chudoby
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
15.05.2019 r. (środa)
klasy VIII SP i III Gim
godz. 18 – 20
Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.