Kalendarz roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
2 września 2019 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.

FERIE ZIMOWE
10 – 21 lutego 2020 r.
(województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie)

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
termin główny:
język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
termin dodatkowy:
język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
26 czerwca 2020 r.

FERIE LETNIE
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Święto Edukacji Narodowej: 14  października (poniedziałek)
Wszystkich Świętych: 1 listopada 2019 r. (piątek)
2- 3 stycznia 2020 (piątek/ czwartek)
Święto Pracy: 1 maja 2020 r. (piątek)
Boże Ciało: 11 czerwca 2020 r. (czwartek) / 12 czerwca 2020 (piątek)

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

17.09.2019 r. (wtorek) godz. 18 – klasy 1-3
17.09.2019 r. (wtorek) godz. 19 – klasy 4-5
18.09.2019 r. (środa) godz. 18 – klasy 6-8

Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

5.11.2019 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
6.11.2019 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 3-5
7.11.2019 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 6-8

Spotkania z wychowawcami. Konsultacje indywidualne nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach.

10.12.2019 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
11.12.2019 r. (środa) godz. 18-20 –  klasy 6-8
12.12.2019 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

4.02.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
5.02.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
6.02.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

10.03.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
11.03.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
12.03.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców uczniów  klas VIII z procedurami egzaminu po szkole podstawowej.

26.05.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
27.05.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
28.05.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.