Kalendarz roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
1 września 2020 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

FERIE ZIMOWE
4 – 17 stycznia 2021 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
termin główny:
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
termin dodatkowy:
język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
25 czerwca 2021 r.

FERIE LETNIE
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Święto Edukacji Narodowej: 14  października 2020 r. (środa)
12- 13 listopada 2020 (czwartek/piątek )

Święto Konstytucji 3 Maja: 3 maja 2021 r. (poniedziałek)

24 maja 2021 r. (poniedziałek)
Boże Ciało: 3 czerwca 2021 r. (czwartek) / 4 czerwca 2021 (piątek)/ 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

17.09.2019 r. (wtorek) godz. 18 – klasy 1-3
17.09.2019 r. (wtorek) godz. 19 – klasy 4-5
18.09.2019 r. (środa) godz. 18 – klasy 6-8

Spotkania klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

5.11.2019 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
6.11.2019 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 3-5
7.11.2019 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 6-8

Spotkania z wychowawcami. Konsultacje indywidualne nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach.

10.12.2019 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
11.12.2019 r. (środa) godz. 18-20 –  klasy 6-8
12.12.2019 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

4.02.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
5.02.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
6.02.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

10.03.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
11.03.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
12.03.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Konsultacje indywidualne z nauczycielami – przedstawienie informacji o uczniach, spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców uczniów  klas VIII z procedurami egzaminu po szkole podstawowej.

26.05.2020 r. (wtorek) godz. 18-20 – klasy 0-2
27.05.2020 r. (środa) godz. 18-20 – klasy 6-8
28.05.2020 r. (czwartek) godz. 18-20 – klasy 3-5

Spotkania klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.