WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Dnia 20 marca 2018 r. klasa 3E uczestniczyła w zajęciach w Centrum Nauki Kopernik w ramach programu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. Opiekunami projektu byli Pan Łukasz Matera, pedagog szkolny i Pani Anna Ryciak, nauczycielka chemii i języka angielskiego.

Na miejscu grupa została podzielona na trzyosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał własne zadania do wykonania. Polegały one na opisaniu sześciu wskazanych doświadczeń oraz dwóch dodatkowo wybranych, które były dostępne w Centrum Nauki Kopernik.

Podczas zajęć uczniowie mogli rozszerzyć wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki, głównie fizyki. Uczestnikom zostały zadane pytania dotyczące różnych eksponatów umieszczonych w Centrum Nauki Kopernik.

Było to niecodzienne doświadczenie.

Marta Maksimowska

Skip to content