Samorząd uczniowski

Opiekun samorządu w klasach 1-6:
p. Łukasz Matera

Opiekun samorządu w klasach 7-8:
p. Katarzyna Drabiuk

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Klasy 1-6

Przewodnicząca: 
Zastępca przewodniczącego: –

Klasy 7-8

Przewodniczący: Julia Kaźmierak (8C)
Zastępca przewodniczącego: Ewa Jakubowska (8C)
Zastępca przewodniczącego: Zofia Stec (7F)