Samorząd uczniowski

Opiekun samorządu w klasach 1-5:
p. Łukasz Matera

Opiekun samorządu w klasach 6-8:
p. Katarzyna Drabiuk

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Klasy 1-6

Przewodnicząca: 
Zastępca przewodniczącego: –

Klasy 7-8

Przewodniczący: Jan Heine
Zastępca przewodniczącego: Helena Druś
Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Kresa