Puchar Szkoły Podstawowej

Puchar Szkoły Podstawowej przyznawany jest dla klasy, która na koniec roku osiągnęła najwyższą średnią ocen.


W roku szkolnym 2017/2018
KLASA 3B GIMNAZJUM
uzyskała najlepsze wyniki w nauce
Średnia klasy: 5,25

Puchar Gimnazjum

Puchar Gimnazjum przyznawany był dla klasy, która na koniec roku osiągnęła najwyższą średnią ocen.


W roku szkolnym 2016/2017
KLASA 3C
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 5,12


W roku szkolnym 2015/2016
KLASA 2C
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 4,96


W roku szkolnym 2014/2015
KLASA 3D
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 4,91


W roku szkolnym 2013/2014
KLASA 1C
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 4,43


W roku szkolnym 2012/2013
KLASA 1B
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 4,41


W roku szkolnym 2011/2012
KLASA 1C
uzyskała najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
Średnia klasy: 4,35