O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARSZAWIE
ul. Hemara 16

Mapa obwodu:

 

 

Nasza szkoła została powołana jako Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i 1 września 2009 roku otworzyła swoje podwoje dla uczniów.

W 2012 r. w wyniku konsultacji zespołów klasowych, wychowawców, całej rady pedagogicznej i rodziców podjęto decyzję, aby patronem naszej szkoły zostali Polscy Olimpijczycy. Nauka i sport to dziedziny, które wiele łączy, a dewiza ,,szybciej ,wyżej ,mocniej” wielka w swoim przesłaniu, ale też piękna w swojej prostocie, może odgrywać szczególne znaczenie w edukacji. Nasi uczniowie każdego dnia chcą przekraczać kolejne bariery, pokonywać swoje słabości, doskonalić chart ducha i ciała; dlatego też chcieliśmy, by idee olimpijskie stały się wzorem do wszechstronnego rozwoju. 25 października 2013r. nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia „Polskich Olimpijczyków”.

W 2017 roku, w wyniku reformy oświaty dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 368 im. Polskich Olimpijczyków.

Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia są też prowadzone w nowym budynku mieszczącym się przy ul. Hemara 16.

Szkoła mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku przy ulicy Hemara 16, który ma trzy kondygnacje. Uczniowie mają do dyspozycji:

 • 48 sal  lekcyjnych w dwóch skrzydłach (w tym komputerowe oraz pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, językowa, plastyczna, techniczna, historyczna,  matematyczna, polonistyczna),
 • 2 biblioteki z czytelnią,
 • hala sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią, a zimą – ogrzewany balon.
 • stołówka,
 • gabinety zajęć terapii pedagogicznej,
 • gabinety pedagogów i psychologów,
 • gabinet logopedy,
 • świetlica,
 • gabinet pielęgniarki

Szkoła jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Od początku istnienia w placówce funkcjonują klasy ogólne, integracyjne oraz sportowe.
W roku szkolnym 2011/2012 progi szkoły opuścili pierwsi absolwenci – w sumie 587 uczniów.
W roku 2011/2012 powstała klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, a już od roku szkolnego 2012/2013 możemy poszczycić się oddziałami z nauczaniem dwujęzycznym w języku angielskim

Uczniowie uczą się w:

 •  klasach sportowych (piłka nożna, lekka atletyka, gimnastyka i szermierka),
 •  dwujęzycznych z nauczaniem dwujęzycznym w ramach lekcji  historii oraz geografii,
 •  klasach ogólnych

W ramach oddziałów ogólnych funkcjonują klasy z rozszerzeniami programowymi z: informatyki, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego.
Od początku nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego czuwa dobry duch szkoły – Pani dyrektor Krystyna Sosnowska wraz z wykwalifikowanym gronem pedagogicznym

W pracy przyświeca nam misja:
„W naszej szkole, poprzez naukę i sport, młodzież rozwija swoje zdolności i umiejętności oraz uczy się, co trzeba dzisiaj wiedzieć, aby poznać jutro i umieć sobie radzić pojutrze.”


AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Uchwała nr LXXXI/2672/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2023r.


Skip to content