O szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 IM. “POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” W WARSZAWIE
ul. Ostródzka 175
ul. Hemara 15

Mapa obwodu:

 

Nasza szkoła została powołana jako Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i 1 września 2009 roku otworzyła swoje podwoje dla uczniów.

W 2012 r. w wyniku konsultacji zespołów klasowych, wychowawców, całej rady pedagogicznej i rodziców podjęto decyzję, aby patronem naszej szkoły zostali Polscy Olimpijczycy. Nauka i sport to dziedziny, które wiele łączy, a dewiza ,,szybciej ,wyżej ,mocniej” wielka w swoim przesłaniu, ale też piękna w swojej prostocie, może odgrywać szczególne znaczenie w edukacji. Nasi uczniowie każdego dnia chcą przekraczać kolejne bariery, pokonywać swoje słabości, doskonalić chart ducha i ciała; dlatego też chcieliśmy, by idee olimpijskie stały się wzorem do wszechstronnego rozwoju. 25 października 2013r. nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia „Polskich Olimpijczyków”.

W 2017 roku, w wyniku reformy oświaty dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków.

Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia są też prowadzone w nowym budynku mieszczącym się przy ul. Hemara 15.

Szkoła mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku przy ulicy Ostródzkiej 175, który ma trzy kondygnacje. Do dyspozycji uczniów są:

 • dwadzieścia dwie sale lekcyjne (w tym dwie komputerowe, pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna, językowa),
 • biblioteka z czytelnią,
 • hala sportowa z boiskiem do koszykówki i siatkówki,
 • dwa boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią,
 • stołówka,
 • gabinet zajęć terapii pedagogicznej,
 • gabinety pedagogów i psychologów,
 • gabinet logopedy,
 • świetlica,
 • gabinet pielęgniarki

Szkoła jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Od początku istnienia w placówce funkcjonują klasy ogólne, integracyjne oraz sportowe.
W roku szkolnym 2011/2012 progi szkoły opuścili pierwsi absolwenci – w sumie 587 uczniów.
W roku 2011/2012 powstała klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, a już od roku szkolnego 2012/2013 możemy poszczycić się oddziałami z nauczaniem dwujęzycznym w języku angielskim

Aktualnie do szkoły uczęszcza 848 uczniów, którzy uczą się w:

 • 3 klasach sportowych (piłka nożna i lekka atletyka),
 • 13 klasach dwujęzycznych z nauczaniem dwujęzycznym w ramach lekcji biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii,
 • 15 klasach ogólnych

W ramach oddziałów ogólnych funkcjonują klasy z rozszerzeniami programowymi z: matematyki, informatyki, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego, języka polskiego, geografii, biologii, chemii, wychowania fizycznego, fizyki, historii.
Od początku nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego czuwa dobry duch szkoły – Pani dyrektor Krystyna Sosnowska wraz z wykwalifikowanym gronem pedagogicznym

W pracy przyświeca nam misja:
„W naszej szkole, poprzez naukę i sport, młodzież rozwija swoje zdolności i umiejętności oraz uczy się, co trzeba dzisiaj wiedzieć, aby poznać jutro i umieć sobie radzić pojutrze.”


AKT ZAŁOŻYCIELSKI
UCHWAŁA NR XLV/1081/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 marca 2017 r.


GRANICE OBWODU SZKOŁY
Od punktu między budynkiem ul. Mańkowska 43, a budynkiem ul. Mańkowska 40, wzdłuż prostej pomiędzy budynkami ul. Płochocińska 126C, 126, a budynkami ul. Płochocińska 124A, 124, wzdłuż osi ul. Mańkowskiej do przecięcia z osią ul. Ruskowy Bród, od przecięcia osi ul. Mańkowskiej z osią ul. Ruskowy Bród, wzdłuż osi ul. Ruskowy Bród do przecięcia z osią ul. Zdziarskiej, wzdłuż osi ul. Zdziarskiej do przecięcia z osią ul. Kąty Grodziskie, wzdłuż osi ul. Kąty Grodziskie, wzdłuż osi ul. L. Berensona do przecięcia z osią ul. Głębockiej, wzdłuż osi ul. Głębockiej do przecięcia z osią ul. Okrągłej, od przecięcia osi ul. Głębockiej z osią ul. Okrągłej, wzdłuż osi ul. Okrągłej i wzdłuż prostej pomiędzy budynkiem ul. Okrągła 23, a budynkiem ul. Okrągła 25 do jej przecięcia z ul. Skarbka z Gór, osią ul. Skarbka z Gór do przecięcia z osią ul. Astrowej, wzdłuż osi ul. Astrowej do skrzyżowania przedłużenia ul. Astrowej z ul. Ostródzką, wzdłuż osi ul. Ostródzkiej do przecięcia z osią ul. Bohuna, wzdłuż osi ul. Bohuna do przecięcia przedłużenia osi ul. Bohuna z osią ul. Twórczej, wzdłuż osi ul. Twórczej do przecięcia z osią ul. Zbożowej i jej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3321 przedłużeniem do Kanału Żerańskiego, wzdłuż Kanału Żerańskiego do punktu między budynkiem ul. Mańkowska 43, a budynkiem ul. Mańkowska 40

Skip to content