Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły (klasy 1-8)

KLASY DWUJĘZYCZNE

Pobierz prezentację

 

ZAPRASZAMY DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

 

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do dwóch klas dwujęzycznych

do klasy 7 z drugim językiem hiszpańskim lub niemieckim (do wyboru)

do klasy 7 z drugim językiem hiszpańskim, niemieckim lub francuskim (do wyboru)

 

Nowe zasady i harmonogram

Zgodnie z harmonogramem OD 25 MAJA Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie.

Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

  1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl [1] w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. Jednocześnie bardzo proszę o zamieszczenie adresów e-mailowych na stronach Państwa szkół.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo proszę o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczenie kontaktu z pracownikami (np. poprzez wystawienie specjalnych pojemników do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców powinny być udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W DNIU 5 CZERWCA kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdziany, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery OD A DO K zgłoszą się do szkoły pierwszego wyboru o godzinie 8.30.

Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery OD L DO Z zgłoszą się do szkoły pierwszego wyboru o godzinie 9.30.


Harmonogram

REKRUTACJA 2020/2021

 

KLASA 4 SPORTOWA (SZERMIERKA I PIŁKA NOŻNA)

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

odbędzie się 4 czerwca (czwartek) o godz. 16:00 na boisku szkolnym przy ul. Hemara 15

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do próby.

Obowiązuje własny strój sportowy.

Nowy harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej

ZAPISY
na opiekę wakacyjną 2020

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

HARMONOGRAM

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS 1

Harmonogram klasy 1

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce!
Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.
Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.
sekretariat@sp368.edu.pl
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dzień otwarty dla kandydatów do klas 0 i 1 2020/2021 odbyło się 25 lutego o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Hemara 15.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do klasy 4 sportowej 2020/2021 zostało odwołane.

Dzień otwarty dla kandydatów do klas 7 dwujęzycznych odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Ostródzkiej 175.

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

REKRUTACJA
na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków prowadzi rekrutację do:
– Klas 0 i I
– Klasy I sportowej (dyscyplina: gimnastyka/piłka nożna)
– Klasy IV sportowej (dyscyplina: szermierka/piłka nożna)
– Klas VII dwujęzycznych (z językiem hiszpańskim/niemieckim, z językiem hiszpańskim/francuskim)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej informacji:
tel.: 22 741 60 45
e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl

 

REKRUTACJA
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA
do klas I na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ

REKRUTACJA
do klasy IV sportowych na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WNIOSEK