Rekrutacja

ZAPISY
na opiekę wakacyjną 2020

HARMONOGRAM

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce!
Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.
Wnioski przyjmowane będą do 23 kwietnia. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.
sekretariat@sp368.edu.pl
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Zmiana zasad rekrutacji do klasy 4 sportowej szkoły podstawowej, w związku z koronawirusem w Polsce!
Szanowni Państwo.
Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.
                  Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej – do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.
W związku z epidemią wirusa Covid-19 prosimy o pobranie wniosku ze strony szkoły, wypełnienie go i wysłanie skanu wniosku oraz pozostałych dokumentów drogą mailową na adres sekretariat@sp368.edu.pl.
W wypadku niemożności otrzymania zaświadczenia lekarskiego, szkoła będzie przyjmować orzeczenie w późniejszym terminie (najpóźniej w dniu próby sprawności fizycznej) .
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dzień otwarty dla kandydatów do klas 0 i 1 2020/2021 odbyło się 25 lutego o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Hemara 15.

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do klasy 4 sportowej 2020/2021 zostało odwołane.

Dzień otwarty dla kandydatów do klas 7 dwujęzycznych odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Ostródzkiej 175.

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

REKRUTACJA
na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków prowadzi rekrutację do:
– Klas 0 i I
– Klasy I sportowej (dyscyplina: gimnastyka/piłka nożna)
– Klasy IV sportowej (dyscyplina: szermierka/piłka nożna)
– Klas VII dwujęzycznych (z językiem hiszpańskim/niemieckim, z językiem hiszpańskim/francuskim)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej informacji:
tel.: 22 741 60 45
e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl

 

REKRUTACJA
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA
do klas I na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ

REKRUTACJA
do klasy IV sportowych na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WNIOSEK

 

REKRUTACJA
do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI + ZASADY REKRUTACJI