Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

KLASY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy 7 dwujęzyczne.

Pierwszy język obcy poziom dwujęzyczny –  język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo

Drugi język (kontynuacja z klasy 6) do wyboru – język hiszpański lub język niemiecki

Historia i geografia będą nauczane w systemie dwujęzycznym – lekcje będą prowadzone częściowo w języku polskim i częściowo w języku angielskim, z uwzględnieniem możliwości uczniów. Umożliwi to uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych obejmują zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. 

  Zasady naboru do klas 7 dwujęzycznych                                 Harmonogram rekrutacji do klas dwujęzycznych   

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 do klasy 4 sportowej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do klasy 4 sportowej o profilach

– piłka nożna

– gimnastyka sportowa

 

Test sprawności fizycznej odbędzie się na obiektach sportowych przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej)

Testy zostaną przeprowadzone wg obowiązujących wytycznych GIS.

Prosimy o przybycie o godz. 15:40 – wejście od ul. Warzelniczej.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy kandydat powinien mieć własny strój sportowy oraz własną butelkę z wodą.

Harmonogram do klasy 4 sportowej.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS 1

 

W roku szkolnym 2021/2020 planujemy 8 klas 1

6 klas ogólnych

1 klasę integracyjną

1 klasę sportową (lekkoatletyka i piłka nożna)

oraz 2 klasy 0

Harmonogram rekrutacji do klas 1

Kryteria rekrutacji do klas 1

Harmonogram rekrutacji do klas 0

Kryteria naboru do klas 0

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ odbędą się 10.03 (środa) godz. 16:00 na obiektach sportowych przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej)

Prosimy o przybycie o godz. 15:40 – wejście od ul. Warzelniczej.

Po dzieci wyjdą nauczyciele prowadzący testy i zaprowadzą na salę gimnastyczną.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną rodzice nie będą mieli możliwości wejść na salę i obserwować dzieci.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy kandydat powinien mieć własny strój sportowy.

Zestaw prób sprawności fizycznej do klasy 1 – piłka nożna

Zestaw prób sprawności fizycznej do klasy 1 – lekkoatletyka

REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły (klasy 1-8)

KLASY DWUJĘZYCZNE

Pobierz prezentację

 

ZAPRASZAMY DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

 

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do dwóch klas dwujęzycznych

do klasy 7 z drugim językiem hiszpańskim lub niemieckim (do wyboru)

do klasy 7 z drugim językiem hiszpańskim, niemieckim lub francuskim (do wyboru)

 

Nowe zasady i harmonogram

Zgodnie z harmonogramem OD 25 MAJA Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie.

Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

  1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół będzie można znaleźć w systemie, na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl [1] w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel. Jednocześnie bardzo proszę o zamieszczenie adresów e-mailowych na stronach Państwa szkół.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Bardzo proszę o zachowanie zaostrzonych reguł sanitarnych: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczenie kontaktu z pracownikami (np. poprzez wystawienie specjalnych pojemników do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców powinny być udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W DNIU 5 CZERWCA kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdziany, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery OD A DO K zgłoszą się do szkoły pierwszego wyboru o godzinie 8.30.

Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery OD L DO Z zgłoszą się do szkoły pierwszego wyboru o godzinie 9.30.


Harmonogram

REKRUTACJA 2020/2021

 

KLASA 4 SPORTOWA (SZERMIERKA I PIŁKA NOŻNA)

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

odbędzie się 4 czerwca (czwartek) o godz. 16:00 na boisku szkolnym przy ul. Hemara 15

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do próby.

Obowiązuje własny strój sportowy.

Nowy harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej

ZAPISY
na opiekę wakacyjną 2020

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

HARMONOGRAM

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

REKRUTACJA
na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków prowadzi rekrutację do:
– Klas 0 i I
– Klasy I sportowej (dyscyplina: gimnastyka/piłka nożna)
– Klasy IV sportowej (dyscyplina: szermierka/piłka nożna)
– Klas VII dwujęzycznych (z językiem hiszpańskim/niemieckim, z językiem hiszpańskim/francuskim)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej informacji:
tel.: 22 741 60 45
e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl

 

REKRUTACJA
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA
do klas I na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ

REKRUTACJA
do klasy IV sportowych na rok szkolny 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WNIOSEK