Rekrutacja

REKRUTACJA
na rok szkolny 2019/2020

NASZA SZKOŁA PROWADZI REKRUTACJĘ DO KLAS 0 – 8.

W swoich działaniach dążymy do tego, by absolwent szkoły uzyskał wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu wszechstronny rozwój, pozwolą znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie dorosłych, rozwiną poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Oferujemy:

Przestronne, wyposażone w tablice multimedialne sale lekcyjne.
Świetlicę.
Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Salę gimnastyczną.
Ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Indywidualne podejście do ucznia.
Pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli wspierających, terapeuty.
Opiekę pielęgniarki.
Stołówkę, w której serwujemy smaczne posiłki.
Sklepik szkolny.
Monitoring.

Zajęcia w klasach 1 – 6 będą odbywać się w nowej szkole przy ul. Hemara.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

więcej informacji:
tel.: 22 741 60 45
e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl

 

REKRUTACJA
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI
KRYTERIA REKRUTACJI

 

REKRUTACJA
do klas I na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI
ZASADY PRZYJĘĆ
KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU

 

REKRUTACJA
do klas OGÓLNYCH na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

REKRUTACJA
do klas DWUJĘZYCZNYCH na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

REKRUTACJA
do klas IV i VII na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI (KLASY SPORTOWE)