Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (klas 0) oraz KLAS 1

 

przedszkola.edukacja.warszawa.pl – przedszkola

podstawowe.edukacja.warszawa.pl – System rekrutacyjny szkoły podstawowe

 

Harmonogram rekrutacji klasy 1

Zasady przyjęć do klasy 1

Kryteria rekrutacji do klasy 1

 Harmonogram rekrutacji do klasy 0

Zasady przyjęć do klasy 0

Kryteria rekrutacji do klasy 0

 

ODDZIAŁY SPECJALNE

W roku szkolnym 2024/25 rozpoczynamy nabór na poziomie klas pierwszych do oddziału specjalnego dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału specjalnego jest złożenie do dnia 30 maja 2024r. w sekretariacie  szkoły przy ul. Hemara 16 Wniosek o przyjęcie do oddziału specjalnego w SP 368”

Do wniosku należy załączyć:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na autyzm, w tym Zespół Aspergera,
  • zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Skip to content