Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLASY I SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA)

Test sprawności do klasy sportowej odbędzie się 21.06 (wtorek) godz. 15:00 przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej).

 

 

KLASY DWUJĘZYCZNE

Test predyspozycji do klasy dwujęzycznej odbędzie się 8.06 (środa) godz. 9:00 przy ul. Ostródzkiej 175.

Zbiórka godz. 8:30 przy wejściu głównym. Każdy powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS  SPORTOWYCH O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA

Nabór prowadzimy do klasy 4 oraz 5.

Nabór uzupełniający – IV i V klasa SP – gimnastyka – informacje ogólne

Zestaw prób sprawności fizycznej – gimnastyka

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (klas 0) oraz KLAS 1

 

W roku szkolnym 2021/2020 planujemy 7 klas 1

5 klas ogólnych

1 klasę integracyjną

1 klasę sportową (piłka nożna)

oraz 2 klasy 0

przedszkola.edukacja.warszawa.pl – przedszkola

podstawowe.edukacja.warszawa.pl – System rekrutacyjny szkoły podstawowe

DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ o profilu piłka nożna

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ odbędą się 11.03 (piątek) godz. 15:30 na obiektach sportowych przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej)

Prosimy o przybycie o godz. 15:10 – wejście od ul. Warzelniczej.

Po dzieci wyjdą nauczyciele prowadzący testy i zaprowadzą na salę gimnastyczną.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kandydat niemający zaświadczenia nie zostanie dopuszczony do testu.

Każdy kandydat powinien mieć własny strój sportowy.

Harmonogram rekrutacji do klas 1

Kryteria rekrutacji do klas 1

Zasady przyjęć do klasy 1

Harmonogram rekrutacji do klas 0

Zasady rekrutacji do klas 0

Kryteria rekrutacji do klas 0

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl

Skip to content