Rekrutacja

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy:

  • osiem klas pierwszych ogólnych i jedna klasa pierwsza sportowa (rekrutacja elektroniczna)
  • dwie klasy czwarte w tym jedna sportowa
  • jedna klasa piąta ogólna
  • jedna klasę szósta ogólna
  • dwie klasy siódme ogólne
  • trzy klasy siódme dwujęzyczne (rekrutacja elektroniczna)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019 – klasy ogólne

REKRUTACJA – KLASY 4 – 7 ogólne
21 marca

27 kwietnia
do godz. 18:00

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie do klas ogólnych
7 maja Opublikowanie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

 

Pobierz wniosek:

REKRUTACJA
do klas I na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI

ZASADY PRZYJĘĆ

Zestaw prób sprawności fizycznej dla klas I o profilu piłkarskim
Test sprawności fizycznej do klasy I o profilu gimnastyka sportowa

 

REKRUTACJA
do klas IV na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI (KLASA SPORTOWA)

Próba sprawności fizycznej dla klas IV sportowej o profilu piłka nożna
Próba sprawności fizycznej dla klas IV sportowej o profilu lekka atletyka

 

REKRUTACJA
do klas VII na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI (KLASY DWUJĘZYCZNE)

ZASADY PRZYJĘĆ (KLASY DWUJĘZYCZNE)