Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

KLASY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy 7 dwujęzyczne.

Pierwszy język obcy poziom dwujęzyczny –  język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo

Drugi język (kontynuacja z klasy 6) do wyboru – język hiszpański lub język niemiecki

Historia i geografia będą nauczane w systemie dwujęzycznym – lekcje będą prowadzone częściowo w języku polskim i częściowo w języku angielskim, z uwzględnieniem możliwości uczniów. Umożliwi to uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych obejmują zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. 

  Zasady naboru do klas 7 dwujęzycznych                                 Harmonogram rekrutacji do klas dwujęzycznych   

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 do klasy 4 sportowej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do klasy 4 sportowej o profilach

– piłka nożna

– gimnastyka sportowa

 

Test sprawności fizycznej odbędzie się 7.05.2021 roku na obiektach sportowych przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej)

Testy zostaną przeprowadzone wg obowiązujących wytycznych GIS.

Prosimy o przybycie o godz. 15:40 – wejście od ul. Warzelniczej.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy kandydat powinien mieć własny strój sportowy oraz własną butelkę z wodą.

Harmonogram do klasy 4 sportowej.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS 1

 

W roku szkolnym 2021/2020 planujemy 8 klas 1

6 klas ogólnych

1 klasę integracyjną

1 klasę sportową (lekkoatletyka i piłka nożna)

oraz 2 klasy 0

Harmonogram rekrutacji do klas 1

Kryteria rekrutacji do klas 1

Harmonogram rekrutacji do klas 0

Kryteria naboru do klas 0

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ odbędą się 10.03 (środa) godz. 16:00 na obiektach sportowych przy ul. Hemara 15 (wejście od ul. Warzelniczej)

Prosimy o przybycie o godz. 15:40 – wejście od ul. Warzelniczej.

Po dzieci wyjdą nauczyciele prowadzący testy i zaprowadzą na salę gimnastyczną.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną rodzice nie będą mieli możliwości wejść na salę i obserwować dzieci.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Każdy kandydat powinien mieć własny strój sportowy.

Zestaw prób sprawności fizycznej do klasy 1 – piłka nożna

Zestaw prób sprawności fizycznej do klasy 1 – lekkoatletyka

SYSTEM REKRUTACJI:
warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl