Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY
Witold Miller

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Aleksandra Kolo

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Monika Stawicka-Drabik

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Lucyna Wnuszyńska

SKARBNIK
Paulina Bielecka-Jakubiak

SEKRETARZ
Emilia Przybysz

CZŁONEK PREZYDIUM
Kamila Zacharkiewicz

 CZŁONEK PREZYDIUM
Jacek Stec

KONTAKT DO RADY RODZICÓW
prezydiumRR368@gmail.com

PODANIE O SFINANSOWANIE NAGRÓD W KONKURSACH SZKOLNYCH

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Irena Barbarska – Przewodnicząca
Małgorzata Myśliwiec
Joanna Rabiczko