Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

 

NOWY NR KONTA RR:
05 1020 1042 0000 8702 0450 3181

NR KONTA ŚWIETLICY:
90 1020 1042 0000 8202 0450 3157

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA
Karolina Prokopowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Ewa Nowalnicka-Stosio

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Magdalena Sobiecka

SKARBNIK
Barbara Bielecka

SEKRETARZ
Anna Rybacka-Nikiel

e-mail: rr.szkola.368@interia.pl

 

PODANIE O SFINANSOWANIE NAGRÓD W KONKURSACH SZKOLNYCH

Skip to content