Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Agnieszka Pałubińska (3D – gimnazjum)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Jolanta Charlińska (8A)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:
Agnieszka Skiba (4B)

SEKRETARZ RADY RODZICÓW:
Arkadiusz Strzałkowski (4C)

SKARBNIK RADY RODZICÓW:
Renata Dziedzic (3D – gimnazjum)

 

Rada rodziców chciałaby przeznaczyć wpłaty dokonane przez Państwa, między innymi na:
 1. Materiały do dekoracji na różne uroczystości szkolne w tym:
  – bal karnawałowy organizowany w trzech edycjach- I dla naszych najmłodszych uczniów czyli kl. 1, II- dla klas 7, III- klasy 2 i 3 gimnazjum
  – dzień otwarty- tego dnia nasi uczniowie prezentują walory szkoły podczas spotkań z przyszłymi uczniami placówki
  – Dzień Dziecka
 2. Materiały na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań
 3. Festiwal Nauki, Kultury, Sportu i Zdrowia
 4. Konkurs Młodych Talentów
 5. Dofinansowanie konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych etc.
 6. Nagrody dla wyróżniających się uczniów oraz dla klasy, która osiągnęła najwyższą średnią na koniec roku:
  a) nagrody książkowe
  b) nagroda dla ucznia, który uzyskał najwyższą średnią na koniec roku „Mistrz Nauki”
  c) nagroda dla ucznia, który osiągnął największe sukcesy sportowe „Mistrz Sportu”
  d) nagroda dla uczniów, którzy uzyskali 100 % obecność „Mistrz Frekwencji”
  e) pamiątki dla uczniów kl. III na zakończenie gimnazjum
 7. Pamiątkowe akty ślubowania dla uczniów klas pierwszych
 8. Wydruki testów na próbne egzaminy gimnazjalne i wodę
 9. Dofinansowanie wyjazdów dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej na wycieczki szkolne
 10. Wyjazd na konkurs Destination and Imagination do WrocławiaWpłacane przez Państwa składki pozwolą na realizację powyższych założeń.
W tym roku szkolnym wysokość wpłat została zdeklarowana przez Państwa na pierwszym zebraniu.
Jeśli ktoś nie zadeklarował składki, a chciałby wspomóc działania Rady Rodziców prosimy o wpłaty.

 

Składki można wpłacać na konto:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 368 w Warszawie
ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa
nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 4716 3984
w tytule: Imię i Nazwisko ucznia, klasa