Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 368 w Warszawie
nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 4716 3984
w tytule: Imię i Nazwisko ucznia, klasa

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:
Joanna Zbyrowska

SKARBNIK RADY RODZICÓW:
Agnieszka Skiba

SEKRETARZ RADY RODZICÓW:
Arkadiusz Strzałkowski

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:
Monika Stawicka-Drabik

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:
Agnieszka Pałubińska

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW:
Katarzyna Chmielińska

KONTAKT DO RADY RODZICÓW
e-mail: radarodzicow368@gmail.com

REGULAMIN RADY RODZICÓW