Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

 

NOWY NR KONTA RR:
05 1020 1042 0000 8702 0450 3181

NR KONTA ŚWIETLICY:
90 1020 1042 0000 8202 0450 3157

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Zalewski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Irena Barbarska

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Ewa Mroczek

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Marcin Radwański

SKARBNIK
Agnieszka Skiba

SEKRETARZ
Karolina Sztajerwald-Prokopowicz

 

KONTAKT DO RADY RODZICÓW

rr.szkola.368@gmail.com
PODANIE O SFINANSOWANIE NAGRÓD W KONKURSACH SZKOLNYCH