Rada rodziców

W Szkole Podstawowej 368 im. Polskich Olimpijczyków działa Rada Rodziców, zajmująca się szerokim zakresem spraw związanych z wychowaniem dzieci i organizacją właściwych warunków edukacyjnych przy współpracy z organami szkolnymi.

 

NOWY NR KONTA RR:
05 1020 1042 0000 8702 0450 3181

NR KONTA ŚWIETLICY:
90 1020 1042 0000 8202 0450 3157

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA
Marta Skubij

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Karolina Prokopowicz

 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Lucyna Wnuszyńska

SKARBNIK
Barbara Bielecka

SEKRETARZ
Agnieszka Kępowska

 

PODANIE O SFINANSOWANIE NAGRÓD W KONKURSACH SZKOLNYCH

Skip to content