Podręczniki

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DLA KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJUM ORAZ DLA KLAS PIERWSZYCH I SIÓDMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 BĘDĄ DARMOWE.

 

PODRĘCZNIKI BĘDĄ WYPOŻYCZANE UCZNIOM NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

 

PODRĘCZNIK DO RELIGII NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

 

PODRĘCZNIKI 2017/2018

klasa 1 (szkoła podstawowa)
klasa 7 (szkoła podstawowa)