WYMIANA ZAGRANICZNA Z PROGRAMU ERASMUS+

Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” była organizatorem Krótkoterminowej Wymiany Grup Uczniów i Nauczycieli z Polski, Hiszpanii i Słowenii, którzy w ramach realizacji projektu „CELL – Cooprative Europe Looking for Learning” byli gośćmi naszej placówki od 18 do 24 października 2018 r. Łącznie odwiedziło nas 15 uczniów i 4 nauczycieli zagranicznych.

    

Wydarzeniu towarzyszyło Międzynarodowe Spotkanie Nauczycieli, w którym brali udział dwaj reprezentanci zagraniczni oraz nauczyciele z naszej placówki. Podczas wizyty podsumowane zostały aktywności projektowe zrealizowane w pierwszym roku współpracy, jak również opracowano szczegółowy plan działania na najbliższe miesiące. Omówiono aspekty dotyczące ewaluacji projektu oraz jego upowszechniania. Uczniowie pod opieką nauczycieli wykonywali serię różnorodnych zadań. Goście zagraniczni zostali uroczyście powitani przez uzdolnioną młodzież naszej szkoły.

Podczas mobilności przeprowadzono serię prób teatralnych oraz wystawiono na scenie Białołęckiego Ośrodka Kultury sztukę teatralną „The new girl” w międzynarodowym składzie. Dzieło zostało napisane przez nauczycieli z Hiszpanii, jego oprawą i kierownictwem artystycznym zajęła się Pani Anna Salamon – Kalinowska (założycielka Studia ATM „Artysta”), która zorganizowała dla naszych gości warsztaty teatralno – filmowe „Hero”. Sztuka opowiada o tolerancji, przemocy w szkole oraz akceptacji siebie samego. Jest owocem wielomiesięcznej pracy zespołu uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich.

Mobilność była bogata w różnorodne aktywności: gra miejska „Route CELL”, podsumowanie pracy firm uczniowskich „Students ONGS”, prezentacje uczniów, wytwarzanie lizaków w Manufakturze Słodyczy, warsztaty teatralno – filmowo – wokalne „Hero”, zajęcia sportowe „Sport trail”, które odbyły się w ośrodku „Ganador Sport” w Warszawie, jak również gry integracyjne w Hangarze 646.

Nasi uczniowie ze smutkiem żegnali się z zagranicznymi partnerami. Intensywny tydzień współpracy zaowocował nawiązaniem się nowych przyjaźni oraz zdobyciem cennego doświadczenia.

Więcej w zakładce Galeria.

Skip to content