MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-PRZYRODNICZY “WYCIECZKA PO WARSZAWIE”

Serdecznie zapraszamy Uczniów do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno–przyrodniczym „Wycieczka po Warszawie”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 0-III uczęszczających do szkół podstawowych w dzielnicy Białołęka.

Organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych.

  • I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-I
  • II kategoria wiekowa: uczniowie klas II-III

Zadanie konkursowe dla uczniów z I kategorii wiekowej polega na zaproponowaniu jednodniowej wycieczki po Warszawie, natomiast zadanie dla uczestników konkursu z II kategorii wiekowej polega na przygotowaniu weekendowej wycieczki po Warszawie (bez uwzględniania bazy noclegowej).

Uczestnicy konkursu za pomocą maksymalnie 3 sztywnych kart formatu A4 (karty powinny być złączone) projektują przewodnik z autorskim programem wycieczki po stolicy Polski. W programie wycieczki w zachęcający sposób powinny zostać przedstawione atrakcyjne miejsca warte obejrzenia, np. za pomocą autorskiego rysunku, ew. mapy, samodzielnie wykonanej fotografii ilustrującej dane miejsce, opisu i nazwy miejsca godnego polecenia na wycieczkę po Warszawie. Wybór atrakcji pozostaje w decyzji uczestnika konkursu i może uwzględniać, m.in. lokalną przyrodę, piękny krajobraz czy ważne miejsca pod względem historycznym, kulturowym, sportowym czy rekreacji. Obszar wycieczki nie może przekroczyć granic m.st. Warszawy.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.

Konkurs trwa od 29.04.2022r., tj. od chwili zamieszczenia niniejszego regulaminu na stronie www.sp368.edu.pl do dnia 23.05.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2022 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.sp368.edu.pl. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora, do dnia 23.05.2022r. do godz. 15.00. Uczestnicy konkursu „Wycieczka po Warszawie” zobowiązani są do zapoznania się z jego regulaminem.

Zapraszamy serdecznie! Na zwycięzców czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Skip to content