PROMOCJA PROJEKTU CELL

Dzień Otwarty Szkoły, obchodzony 7 marca 2019 r. stał się ważnym wydarzeniem w życiu projektu CELL – Cooperative Europe Looking for Learning z programu Erasmus+. Uczniowie zaangażowani w pracę odpowiadali na liczne pytania przyszłych kandydatów szkoły, ich rodziców i innych przybyłych gości. Była to doskonała okazja do promowania naszej książki “Stronger together”, jak również gazety elektronicznej “CELL Magazine” (www.cellmagazine.si). Podczas wydarzenia wyświetlane zostały filmy z krótkoterminowej wymiany grup uczniów, która miała miejsce w maju 2018 r. Słowenii, jak również w październiku 2018 r. Polsce. Zebrani goście mogli obejrzeć prelekcje o szkołach partnerskich projektu, jak również otrzymać ulotki na temat Słowenii i Hiszpanii oraz foldery dotyczące realizowanych zadań. Dużym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyła się mobilność planowana na maj 2019 r. do hiszpańskiej Olivenzy.