TYTUŁ I ODZNAKA DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKOŁY “PROJEKT Z KLASĄ”

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w projekt wydawnictwa Nowa Era. Dzięki wspólnym wysiłkom nasza szkoła otrzymała grant, który zostanie wykorzystany na organizację konkursu piosenki obcojęzycznej. Szkoła znalazła się w gronie placówek, które otrzymały tytuł i odznakę dobrze ZAPROJEKTOWANEJ szkoły.

To znak, że szkoła:

  • podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
  • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
  • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
  • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.