ERASMUS+ “EEVTT” – WYMIANA ZAGRANICZNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W GRECJI – WARTOŚCI UNIWERSALNE W BAJKACH

W dniach od 5 do 11 maja 2019 r. miała miejsce druga krótkoterminowa wymiana grup uczniów i nauczycieli z programu Erasmus+, projekt „EEVTT – Embracing European Values through Tales” – EEVTT o numerze 2018-1-RO01-KA201-049310. Międzynarodowe spotkanie odbyło się w greckim mieście Amaliada. Wzięli w nim udział przedstawiciele następujących krajów: Polska, Rumunia, Grecja, Turcji, Macedonia oraz Portugalia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7b – Stanisław Kublik oraz Robin Kondrat pod opieką pani Doroty Kołcz- Krawczyk oraz pani Małgorzaty Sobczyk. Celem wymiany było zaprezentowanie przez każdy kraj uniwersalnych wartości, które można odnaleźć w bajkach.

Polski “Bazyliszek” był doskonałym źródłem informacji o wartościach takich jak: ciężka praca, odwaga, miłość, ciekawość, wolność, wytrwałość, dobro, dziecięca radość, posłuszeństwo, rodzina. W trakcie wymiany miały miejsce różnorodne warsztaty, rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, których podstawą były bajki reprezentujące każdy kraj. Uczniowie brali dział w dyskusjach tematycznych, byli słuchaczami wykładu pana Panagiotarasa oraz pani A. Kokkinou, zwiedzali Amaliadę, starożytne miasto Elis, teatr grecki, zamek Chlemoutsi, jak również Akropolis w Atenach. Na zakończenie mobilności uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty, potwierdzające realizację różnorodnych zadań projektowych.

Niezwykły tydzień w Grecji szybko dobiegł końca, ale wrażenia z wyjazdu pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Czekamy niecierpliwie na kolejne spotkanie z naszymi partnerami zagranicznymi, które odbędzie się w październiku 2019 r. w Turcji.

Więcej w zakładce Galeria.