2018/2019 – ERASMUS+ EEVTT – WYMIANA ZAGRANICZNA W GRECJI – WARTOŚCI UNIWERSALNE W BAJKACH – 05-11.05.2019