ZALECENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Szanowni rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 368.

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na „koronawirusa” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca:

  • Częste mycie rąk oraz inne zasady higieny osobistej;
  • Uprasza się rodziców, aby nie przysyłali do szkół przeziębionych i chorych dzieci;
  • Dzieci, które wróciły z terenów występowania „koronawirusa” i mają objawy grypopodobne powinny niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Rodzice dziecka do 8 roku życia , w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1368; art. 32 ust. 1 lit. a)
  • W przypadku wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – 800 190 590 – (linia czynna całodobowo)

Zachęcamy do korzystania ze stron: