DZIEŃ OTWARTY

22 marca 2018 Szkoła Podstawowa nr 368 otworzyła drzwi dla kandydatów, prezentując walory placówki. Oczekującym na oficjalne otwarcie imprezy umilał czas szkolny zespół wokalno-instrumentalny, a punktualnie o godz. 18.00 goście zostali wprowadzeni w życie placówki przy ul. Ostródzkiej 175.

Pani Dyrektor Krystyna Sosnowska przedstawiła ofertę edukacyjną, zasady rekrutacji, jasno określiła priorytety realizowane w szkole, tj. bezpieczeństwo, wspieranie każdego ucznia, optymalne warunki do nauki, rozbudzanie zainteresowań oraz rozwój talentów. Młodzież dała temu wyraz w krótkich pokazach: gimnastyki artystycznej, fragmentu musicalu w wykonaniu klasy 2B, doświadczeń chemicznych na żywo, interaktywne układanie kostki Rubika, wokalnych.

Po części oficjalnej odwiedzający udali się do klas, w których uczniowie SP 368 przygotowali różne atrakcje.

Więcej w zakładce Galeria.