DZIEŃ OTWARTY

7 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do naszej placówki w roku szkolnym 2019/20 oraz ich rodziców.

Pani dyrektor Krystyna Sosnowska zapoznała zgromadzonych z ofertą edukacyjną. Kandydaci mieli okazję dowiedzieć się również, dlaczego Szkoła Podstawowa nr 368 to placówka przyjazna uczniom, tolerancyjna, nowoczesna oraz otwarta na rozwój i kreatywność młodych ludzi.

Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Szczególnymi oklaskami został nagrodzony występ ubiegłorocznego absolwenta naszej szkoły – Adama Kubery, półfinalisty programu The Voice Kids.

Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu.

Więcej w zakładce Galeria.