Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: WARSZAWA-ZIMAWMIESCIE.PZO.EDU.PL.

DANE DO PRZELEWU:
Mar-Wit Sp. z o.o.,
00-680 Warszawa
ul. Poznańska 16/4.
Numer rachunku: 15 1140 2004 0000 3902 7654 0735 mBank S.A.
Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka, Zima w Mieście 2019 oraz tydzień, za który dokonują Państwo opłaty.