ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Spotkania klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

11 grudnia 2018 r. (wtorek) godz. 18:00 – 20:00
klasy IA, II, IV, V, VI, VII SP – ul. Ostródzka 175
klasa IB, IC, ID, IE, IF SP – ul. Chudoby 4

12 grudnia 2018 r. (środa) godz. 18:00 – 20:00
klasy VIII SP i III Gimnazjum