ZAJĘCIA STUDIA TEATRALNO-WOKALNEGO „OLIMP”

Szkoła Podstawowa 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie zaprasza na rekrutację do zajęć studia teatralno-wokalnego „OLIMP”: 6.09.2018 r. godz 15:00, hol główny.

Grupa teatralno-woklana będzie się zajmowała m. in. wystawianiem sztuk teatralnych na potrzeby realizacji projektów międzynarodowych. Jest to doskonała okazja do ćwiczenia zdolności artystycznych i językowych, jak również nawiązywania kontaktów z obcokrajowcami przy użyciu języka angielskiego.

rekrutacja i przesłuchanie – informacje