ZAJĘCIA STUDIA TEATRALNO-WOKALNEGO “OLIMP”

Szkoła Podstawowa 368 im. “Polskich Olimpijczyków” w Warszawie zaprasza na rekrutację do zajęć studia teatralno-wokalnego “OLIMP”: 6.09.2018 r. godz 15:00, hol główny.

Grupa teatralno-woklana będzie się zajmowała m. in. wystawianiem sztuk teatralnych na potrzeby realizacji projektów międzynarodowych. Jest to doskonała okazja do ćwiczenia zdolności artystycznych i językowych, jak również nawiązywania kontaktów z obcokrajowcami przy użyciu języka angielskiego.

rekrutacja i przesłuchanie – informacje