WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD OLIMPUS / SESJA ZIMOWA 2019

Przedstawiamy zestawienie laureatów olimpiad przedmiotowych (biologia, chemia, język angielski i matematyka) wśród uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych Naszej szkoły oraz uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę, czyli tzw. Szkolnych Omnibusów.

  • wyniki ogólpolskich olimpiad Olimpus w sesji zimowej 2019 (pdf)