WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 20.10.2017 r. przeprowadzone zostały demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 751 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 7 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 1 był unieważniony. Komisja wyborcza w składzie: Aleksandra Skuza, Agnieszka Hanclich, Edyta Ziółkowska-Hulicz czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Łukasz Matera.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

1. Oliwier Łoniewski 3B – Przewodniczący

2. Maja Bodetko 3G – Zastępca

3. Jan Jaworski 7h – Skarbnik

4. Wiktoria Wielosz 3D – Sekretarz