WIZYTA STRAŻAKA

W dniu 13.11.2017 uczniów klas pierwszych odwiedził przedstawiciel Straży Pożarnej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom, poszkodowanym podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy w swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Więcej w zakładce Galeria.