SZKOŁA PODSTAWOWA NR 368 ZDOBYŁA DOFINASOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU “MENSAJE DE PICASSO SIEMPRE VIVE EN CIUDADANÍA ACTIVA”

Szkoła Podstawowa nr 368 im. “Polskich Olimpijczyków” zdobyła dofinansowanie na realizację nowego projektu pt. “Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa” o numerze 2019-1-CZ01-KA229-061271_4. Realizacja przedsięwzięcia potrwa od 03.09.2019 r. do 02.09.2021 r., stwarzając niepowtarzalną okazję do rozwijania kompetencji językowych oraz poszerzania horyzontów myślowych na temat kultury i tradycji krajów partnerskich, w tym zgłębiania wiedzy w odniesieniu do zagadnień tematycznych. To pierwszy projekt z programu Erasmus+ w historii naszej szkoły, którego realizacja odbywa się w języku hiszpańskim. W inicjatywie biorą udział 4 szkoły partnerskie: IES ENTRE SIERRAS – Hiszpania, Purchena; LICEO GINNASIO ARISTOSSENO – Włochy, Taranto; Szkoła Podstawowa nr 368 im. “Polskich Olimpijczyków” – Polska, Warszawa oraz Gymnazium a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky – Czechy, Zlin. Międzynarodowym koordynatorem projektu jest pani Irena Křížová z Czech, zaś nasz kraj reprezentuje pani Małgorzata Sobczyk (nauczycielka języka hiszpańskiego).

Zadania projektowe wykonywane są podczas czwartkowych spotkań szkolnego koła Erasmus+, jak również w postaci on-line na platformie TwinSpace. Grupę docelową stanowi młodzież w wielu 14 – 16 lat oraz nauczyciele następujących przedmiotów: język hiszpański, geografia, historia, plastyka. Projekt stwarza możliwość udziału w tygodniowym wyjeździe zagranicznym dla grupy 12 uczniów i 8 nauczycieli placówki do następujących krajów: Włochy, Hiszpania i Czechy.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja różnorodnych zadań o charakterze językowo – artystycznym, które pozwalają uczniom współpracować w międzynarodowych grupach nie tylko wirtualnie, ale również podczas krótkoterminowych wymian. W trakcie działań projektowych powstaną murale z wizerunkami dzieł Pabla Picasso, przeprowadzony zostanie konkurs z wiedzy na temat Europy pt. “Kochamy Europę”, zrealizowane zostaną gry interaktywne przy pomocy różnorodnych aplikacji min. Kahoot. Uczniowie na podstawie nagrań z wymian międzynarodowych będą tworzyć filmy pt. “Lubimy Europę”, powstaną różnorodne prezentacje na temat miast i szkół partnerskich, życia i działalności artystycznej Pabla Picasso, jak również projekty logotypu. Owocem pracy projektowej będzie reportaż na temat pracy artystycznej lokalnych artystów. Różnorodne debaty tematyczne oraz działania o charakterze artystycznym staną się stałym punktem naszych aktywności. Powstaną kolaże zdjęć, które przybliżą kulturę każdego z krajów partnerskich. Projekt będzie doskonałą okazją ku temu, aby używając języka hiszpańskiego uwrażliwić serca młodych ludzi na sztukę oraz aktywności na rzecz społeczeństwa.