Szkoła Podstawowa Nr 361

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów – kandydatów do klas 0-VII,

Zapraszamy na spotkania informacyjne z Dyrekcją Szkoły SP361 przy ul. Ruskowy Bród.

Planowane są dwa spotkania:

 1. Spotkanie on-line w dniu 29 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00.
  Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wejść na: https://www.subscribepage.com/sp361_spotkanie
  Po zarejestrowaniu się, na ok. 48h przed spotkaniem, otrzymają Państwo na wskazanego maila bezpośredni link do spotkania. Rejestracja na spotkanie jest uwarunkowana zapewnieniem komfortu komunikacji, czyli np. możliwości zadawania pytań. Jeżeli liczba chętnych przekroczy 200 osób, zostanie zorganizowane w ciągu kilku dni kolejne spotkanie on-line, o którym zostaną Państwo poinformowani mailowo.
 2. Spotkanie „na żywo”- na hali sportowej SP Nr 368 przy ul. Ostródzkiej 175, w dniu 30 czerwca o godz. 18.00.
  Ze względów sanitarno-epidemicznych, w spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób.
  Konieczna jest rejestracja telefoniczna pod numerem 22 741-60-45 wew. 106.
  W przypadku większej liczy chętnych, zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie.

 

Warszawska Dzielnica Białołęka uruchamia od 1 września 2020 nową Szkołę Podstawową Nr 361 przy ulicy Ruskowy Bród 19. Zapraszamy rodziców i uczniów do składania podań do nowopowstającej placówki.

Będzie to szkoła spełniająca wszelkie wymogi nowoczesnej placówki edukacyjnej. Znajduje się w spokojnej okolicy, z sąsiedztwie terenów zielonych. W rejonie szkoły rozwija się infrastruktura sprzyjająca tworzeniu korzystnego dla rodzin środowiska zamieszkiwania i nauki. Szkoła została zaprojektowana tak, aby spełniać oczekiwania współczesnego ucznia i rodzica. Uczniowie będą uczyli się w przestronnych, nowoczesnych salach lekcyjnych wyposażonych zgodnie ze standardami nowoczesnej szkoły. Przy szkole znajdują się boiska sportowe oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Szkoła posiada zaplecze kuchenne oraz stołówki dla klas młodszych i starszych. W szkole będzie funkcjonowała świetlica dla klas młodszych oraz biblioteka. Szkoła zapewni uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, równocześnie dbając o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Obecnie trwa kompletowanie kadry pedagogicznej. Dyrekcja szkoły jest ukierunkowana na współpracę z nauczycielami otwartymi na wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, zaangażowanymi w tworzenie bezpiecznej szkoły, która nauczy swoich uczniów otwartości, współpracy, odpowiedzialności i samodzielności. Chcielibyśmy stworzyć zespół nauczycieli pełnych pasji, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia działań dydaktycznych i wychowawczych. Wsłuchujących się w potrzeby uczniów i życzliwych, ale jednocześnie wymagających

Funkcję dyrektora placówki obejmie Tomasz Remiszewski – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW, dwujęzyczny nauczyciel języka angielskiego i geografii, obecnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 366 (wcześniej Gimnazjum Nr 123), promotor nowoczesnych technologii w nauczaniu i zarządzaniu szkołą. Tworzył jedne z pierwszych klas dwujęzycznych w Warszawie, od kilku lat przewodniczy Warszawskiemu Porozumieniu Dwujęzycznych Szkół Podstawowych (wcześniej Gimnazjalnych). Od lat współpracuje z międzynarodowymi organizacjami wspierającymi naukę języków obcych w szkole, a także realizuje projekty unijne. Jest organizatorem lub współorganizatorem licznych warsztatów i konferencji oraz konkursów przedmiotowych, w tym Warszawskiej Akademii Talentów. W ostatnim czasie zaangażowany we wdrażanie platform do nauczania zdalnego w placówkach edukacyjnych.

Dyrektor Szkoły liczy na owocną współpracę z rodzicami. Powstanie nowej placówki generuje niepowtarzalną okazję do budowania przyjaznej dziecku szkoły, opartej na zaangażowaniu rodziców, kadry pedagogicznej oraz dyrekcji.

Liczymy na wsparcie ze strony rodziców, którzy byliby partnerami w budowaniu szkoły mądrej i bezpiecznej, w której dzieci chcą się uczyć i do której chcą przychodzić.

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły jest gościnnie umieszczona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 368 w zakładce „SP361”. Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące nowopowstającej szkoły można wysyłać na adres: sekretariat@sp361.edu.pl

Potwierdzeniem woli zapisu do szkoły będzie dostarczenie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz złożenie w terminie i miejscu, które zostanie podane wcześniej do wiadomości, odręcznych podpisów opiekunów prawnych dziecka pod wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

 

Pobierz: Karta zgłoszenia dziecka