SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Serdecznie Zapraszamy

28.02.2018 godz. 18:00

na spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 368.