SPOTKANIA Z RODZICAMI WYCHOWAWCÓW KLAS

KLASY 0-1-2
UL. HEMARA 15
17.09.2019 (WTOREK) GODZ. 18.00

KLASY 3-4-5
UL. HEMARA 15
17.09.2019 (WTOREK) GODZ. 19.00

KLASY 6-7-8
UL. OSTRÓDZKA 175
18.09.2019 (ŚRODA) GODZ. 18.00