ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

[…] O dar tak cenny trzeba się troszczyć
Rozwijać pasję oraz zdolności.
Los wszystkim dzieciom zesłał je w darze,
By mogły zmierzać szlakiem swych marzeń

Talent jest niczym moneta lśniąca,
We wnętrzu skarbu cicho drzemiąca.
Wy też go macie… Wiadomo przecież:
Skarbem jest każde dziecko na świecie.

14 października, w którym obchodzone jest święto Komisji Edukacji Narodowej to doskonała okazja do tego, aby uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej poprzez uroczyste ślubowanie. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dlatego w naszej szkole obchodzi się je niezwykle uroczyście, co podkreślili swoją obecnością zaproszenie goście: Izabela Winiarska- Radna Dzielnicy Białołęka, Karolina Adel- Jóźwik – Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury, Radosław Kawęcki – czterokrotny mistrz świata w pływaniu na krótkim basenie, przewodnicząca Rady Rodziców p. Marta Skubij.

Zgromadzonych na sali pierwszoklasistów powitała p. Dyrektor Krystyna Sosnowska, która skierowała do nich ciepłe słowa, aby patrzyli w przyszłość z optymizmem i byli pełni radości, by rozwijali swoje pasje, zainteresowania i talenty, a jednocześnie pamiętali, by rzetelnie wypełniać czekające ich obowiązki ucznia.

Chwila pasowania była niezwykle podniosła i poważna. Najpierw pierwszaki ślubowały na sztandar szkoły, że będą się starać być dobrym uczniem, który strzeże honoru i dobrego imienia szkoły oraz szanuje swoich nauczycieli i rodziców. Aktu ślubowania dokonali też rodzice, obiecując, że będą wspierać swoje dzieci w zdobywaniu wiedzy. Potem dzieci znosiły ciężar kładzionego na ich ramieniu ołówka, którym Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania. W czasie prezentacji programu artystycznego okazało się również, że dzieciaki świetnie radzą sobie z recytacją, śpiewem i tańcem. Mimo tremy związanej z występem przed licznie zgromadzonymi rodzicami i gośćmi, a także obaw o to, jak ich występy oceni czujne oko Pani Dyrektor, ze wszystkim poradziły sobie śpiewająco (i to dosłownie).

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do swoich sal, gdzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz dyplomy.

Wszystkich pierwszoklasistów serdecznie witamy w naszej szkolnej społeczności i życzymy im wielu sukcesów.

Więcej w zakładce Galeria.

Marta Maliszkiewicz
Monika Kotowoda