ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców.

Jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zwracam się z prośbą do Państwa rodziców uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII o przeanalizowanie możliwości udziału w rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21 w dniu 1 września samych uczniów. Zmniejszy to ilość osób na terenie szkoły i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Z poważaniem
Dyrektor SP nr 368
Krystyna Sosnowska

Zasady zachowania się uczniów, podczas wejścia do szkoły na spotkania z wychowawcami w dniu 1 września 2020:

 • Uczniowie na teren szkoły wchodzą pod opieką swoich wychowawców.
 • Wejście do szkoły odbywa się według wyznaczonego harmonogramu. Prosimy o punktualne przybycie do placówki.
 • Uczniowie wchodzący na teren szkoły muszą być zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice.
 • Po wejściu do szkoły wraz z wychowawcą uczniowie kierują się do wyznaczonej sali.
 • Z dzieckiem (uczniem klas 0-III) na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic/opiekun, również zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę. Uczniowie klas 4-8 przychodzą sami.
 • Na terenie szkoły oraz w budynku szkolnym należy zachować zasady dystansu społecznego, w miarę możliwości odstępy od innych osób 1,5 metra.
 • W sali uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach.
 • Podczas całego spotkania uczniowie i rodzice są zobowiązani mieć zasłonięte usta i nos.
 • Po zakończeniu spotkania wychowawca odprowadza dzieci do miejsca, z którego wcześniej odbierał uczniów.
 • Wszystkie sale przed wejściem każdej grupy uczniów jak i po jej wyjściu są wietrzone oraz dezynfekowane są stoliki.
 • Po zakończonych spotkaniach z wychowawcami prosimy o sprawne opuszczenie terenu szkoły.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, co znacznie ułatwi organizację rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

UL. HEMARA (KLASY 0-6)

Szanowni Państwo, w tym roku szkolnym ze względu na pandemię musimy zmienić formułę rozpoczęcia roku szkolnego. Spotykamy się 1 września 2020. O wyznaczonych godzinach zapraszamy dzieci i młodzież w przypisane miejsca. W trosce o bezpieczeństwo z dzieckiem przybywa tyko jeden opiekun. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Na dzieci będą oczekiwali wychowawcy.

Godzina 8:00
Klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f – uczniowie zbierają się na parkingu szkolnym na wysokości placu zabaw (za szlabanem).
Klasy 1g, 1h, 1i – uczniowie zbierają się przed głównym wejściem (wejście od Hemara).
Klasy 4a, 4b, 4c, 4d, 4e – uczniowie zbierają się przy bocznym wejściu od strony boiska (wejście od Warzelniczej).

Godzina 8:30
Klasy 1j, 1k, 1l, 2a, 2b, 2c – uczniowie zbierają się na parkingu szkolnym na wysokości placu zabaw (za szlabanem).
Klasy 2d, 2e, 2f – uczniowie zbierają się przed głównym wejściem (wejście od Hemara).
Klasy 6a, 6b, 6c, 6e, 6f – uczniowie zbierają się przed wejściem głównym (wejście od Warzelniczej).

Godzina 9:00
Klasy 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l – uczniowie zbierają się na parkingu szkolnym na wysokości placu zabaw (za szlabanem).
Klasy 3a, 3b, 3c – uczniowie zbierają się przed głównym wejściem (wejście od Hemara).
Klasy 5a, 5b, 5c – uczniowie zbierają się przed wejściem głównym (wejście od Warzelniczej).

Godzina 9:30
Klasy 3d, 3e, 3f, 3g – uczniowie zbierają się przed głównym wejściem.
Klasy 0a, 0b, 0c, 0d – uczniowie zbierają się na parkingu szkolnym na wysokości placu zabaw (wejście od Hemara).

Klasa 6d – uczniowie zbierają się przed wejściem głównym (wejście od Warzelniczej).


UL. OSTRÓDZKA (KLASY 7-8)

Godzina 9:00
Uczniowie klas 8 wchodzą wejściem przy szatni na II piętro do wyznaczonych sal i udają się na spotkanie z wychowawcami. Wychodzić ze szkoły należy furtką przy boisku by uniknąć tłoku przy głównej furtce.
Przyporządkowanie sal:
Klasa 8a – sala 113
Klasa 8b – sala 101
Klasa 8c – sala 103
Klasa 8d – sala 132
Klasa 8e – sala 135

Godzina 9:30
Uczniowie klas 7 wchodzą wejściem głównym do szkoły do sal na I piętrze na spotkanie z wychowawcami.
Przyporządkowanie sal:
Klasa 7a – sala 64
Klasa 7b – sala 66
Klasa 7c – sala 68
Klasa 7d – sala 100
Klasa 7e – sala 91
Klasa 7f – sala 98


UL. OSTRÓDZKA (LO)

Godzina 10.00
Uczniowie Liceum czekają na swoich wychowawców przed szkołą przy wejściu głównym. Uczniowie danej klasy udają się ze swoim wychowawcą na II piętro do wyznaczonych sal.
Przyporządkowanie sal:
Klasa 1a – sala 117
Klasa 1b – sala 124
Klasa 1c – sala 126

Skip to content