PRZEDŁUŻENIE I WYMIANA KART UCZNIA

30 września mija czteroletni okres ważności wydanych przez ZTM pierwszych Kart Ucznia. W tym roku Karty te będą wymieniane i zostaną wgrane uprawnienia na nowy okres. Do wyrobienia nowej karty niezbędne jest aktualne zdjęcie.

W celu usprawnienie wymiany kart oraz przedłużenia uprawnień Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalny link dla szkoły, za pomocą którego będzie można złożyć wniosek o nową Kartę.

Po wprowadzeniu do formularza numeru dotychczas posiadanej karty system podpowie, do kiedy uprawnienia są ważne. Jeżeli termin ważności upływa 30 września 2021 roku, a dziecko nadal uczęszcza do jednej z warszawskich szkół podstawowych, będzie możliwość złożenia elektronicznego wniosku o wyrobienie nowej karty.

Uczniowie obecnych klas 4, 5, 6 i 7, którym kończy się ważność karty 30 września, mogą dokonać przedłużenia ważności uprawnień w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów lub złożyć wniosek elektronicznie, wykorzystując powyższy link.

Wypełniony i podpisany wniosek oraz aktualne zdjęcie można też złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać zeskanowane na adres sekretariat@sp368.edu.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Uczniowie klas 4-5 składają wnioski w szkole przy ul. Hemara 15.
Uczniowie klas 6-7 składają wnioski w szkole przy ul. Ostródzkiej 175.

Uprawnienia do darmowych przejazdów wydawane są na czas nauki w szkole podstawowej, jednak nie dłużej, niż na 4 lata. Nowe karty zostaną przekazane do szkół w drugiej połowie sierpnia.