PROJEKT “WARSZAWA TALENTÓW”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WM na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

KONSULTACJE w RAMACH PROJEKTU prowadzi Pani Anna Gawełek w sali G.1.7 (I piętro)

w środy i w piątki w godz. 12:55 – 14:45 ( 6 i 7 godzina lekcyjna).

 

 

Następna

Skip to content