“PARAZYTOLODZY PRZYSZŁOŚCI – INTELIGENTNY ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ BIOLOGICZNYCH UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 368”

Rozpoczynamy projekt realizowany z grantu przyznanego przez Biuro Edukacji w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2020. Ekspertem naukowym niniejszego przedsięwzięcia jest dr hab. Justyna Bień-Kalinowska z Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii “Naukowiec przyszłości”. Zwracać będziemy szczególną uwagę na problem szerzących się chorób pasożytniczych. Zaplanowane działania są dostosowane do wieku uczniów i rozszerzą ich wiedzę m. in. w zakresie tematyki prozdrowotnej.

Skip to content