OTWARCIE BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY ULICY HEMARA

Witaj szkoło!

2 września 2019 to dzień wyjątkowy i na pewno zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. W dziesiątą rocznicę powołania i drugą rocznicę przekształcenia w szkołę podstawową inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie odbyła się w nowym obiekcie przy ulicy Mariana Hemara 15. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe szkół z dzielnicy Białołęka.

Wszystkich znamienitych gości, nauczycieli rodziców i uczniów powitał prowadzący uroczystość Maciej Dolega. W tej radosnej dla społeczności szkolnej chwili zechcieli uczestniczyć m.in. zastępca prezydenta m. st. Warszawy Renata Kaznowska, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Dyrektor Kształcenia Ogólnego Krystyna Mucha, Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Grzegorz Kuca, Przewodniczący Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Piotr Jaworski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Lubbe, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, OLIMPIJCZYCY: Adam Adamczyk, Antoni Zajkowski, Dariusz Goździak, Tomasz Faliński, Ryszard Sobczak, Tomasz Adamiec, Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli im. Polskich Olimpijczyków i dyrektorzy placówek oświatowych dzielnicy Białołęka.

Pani dyrektor Krystyna Sosnowska w krótkim przemówieniu wyraziła swoją radość z otwarcia nowego budynku. Przypomniała dotychczasowe osiągnięcia szkoły, powiedziała: „Imię „Polskich Olimpijczyków” nadawało sens pracy całej naszej szkolnej społeczności: każdego dnia chcemy przekraczać kolejne bariery, pokonywać swoje słabości, doskonalić hart ducha i ciała.” Wyraziła nadzieję, że kolejne lata będą szansą dalszych osiągnięć i sukcesów.
Następnie zebrani wysłuchali krótkich przemówień gości: zastępcy prezydenta Pani Renaty Kaznowskiej, burmistrza dzielnicy Białołęka Pana Grzegorza Kucy oraz przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka Pana Piotra Jaworskiego. Wszyscy dzielili radość z otwarcia nowego obiektu.

Po części oficjalnej uczniowie klas piątych zaprezentowali scenkę z życia szkolnego, przypominającą, że warto realizować swoje marzenia i wspierać bliskich w ich realizacji.

Następnie zebrani wysłuchali krótkiego występu orkiestry dętej. Później wszyscy mieli szansę obejrzeć nowy budynek szkolny.

Na koniec tradycyjnie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Więcej w zakładce Galeria.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
Wisława Szymborska

Skip to content