OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA “NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ”

W dniach 5.11-2.12.2019 r. wybrane klasy naszej szkoły wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej “Nie hejtuję – reaguję”, w której szczególny nacisk położony jest na rolę świadków hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści.

Patronat nad akcją sprawuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Kluczową kwestią walki z hejtem jest bowiem reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

Nauczyciele klas 1-3 oraz 4-6 naszej szkoły przeprowadzili zajęcia o tej tematyce. Efektem tych zajęć były plakaty poruszające problematykę cyberprzemocy.

Koordynator: Iwona Piotrowska

Więcej w zakładce Galeria.