“OGARNIJ INŻYNIERIĘ”: TAJEMNICE ZIELONYCH DACHÓW

TAJEMNICE ZIELONYCH DACHÓW – pod takim właśnie hasłem nasza szkoła zrealizowała projekt edukacyjny “Ogarnij inżynierię”. Program ten umożliwił nauczycielom realizację elementów podstawy programowej poprzez pracę nad projektami inżynieryjnymi.

Przez cały rok wszyscy uczniowie klas IV zamienili się więc w młodych inżynierów, aby rozwiązać problem braku terenów zielonych w mieście. Wykorzystując metodę inżynieryjną postanowili stworzyć miasto przyszłości, gdzie tradycyjne domy będą zastąpione budynkami z zielonymi dachami.

W tym celu na lekcjach przyrody, techniki i informatyki uczniowie poznali cały proces pracy inżyniera – od pomysłu do realizacji.

Na lekcjach przyrody uczniowie poznawali potrzeby życiowe roślin, ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. A następnie na zajęciach terenowych badali i opisywali składniki pogody. Tworzyli proste termometry i dokonywali pomiaru temperatur. Wykazywali istnienie ciśnienia atmosferycznego i jego wpływu na pogodę. Za pomocą zbudowanych przez siebie wiatrowskazów i anemometrów badali kierunek, prędkość i siłę wiatru.

Na lekcjach techniki uczniowie poznali zasady konstruowania domów z zielonymi dachami. Najpierw zajęli się ich projektowaniem, a następnie budowaniem 2 typów budynków, różniących się jedynie dachami – jeden dom był pokryty roślinami, a drugi tradycyjnymi materiałami.

Na zajęciach z informatyki uczniowie mieli zadanie poznać budowę i zasady pracy z drukarką 3D, w którą została zaopatrzona szkoła dzięki fundacji Katalyst Engineering. Uczniowie poznali program Autodesk 123D Design, w którym stworzyli własne modele wiatrowskazów, które po wydrukowaniu zostały umieszczone na zielonych dachach ich domów.

Następnie wykorzystując termometry i higrometry mierzyli temperaturę i wilgotność powietrza w obu rodzajach domów przy zmieniających się warunkach zewnętrznych. Na podstawie uzyskanych wyników udowodnili, że w domach pokrytych roślinnością są mniejsze wahania temperatury i większa wilgotność powietrza. Okazało się więc, że rośliny pozwalają oszczędzać energię i utrzymać w domach korzystny dla zdrowia człowieka mikroklimat. Uczniowie uznali, że zielone dachy są bardzo ciekawym rozwiązaniem umożliwiającym kompromis pomiędzy ograniczeniem przestrzeni a potrzebą zieleni. Niektórzy uczniowie potrafili wskazać już istniejące budynki z zielonymi dachami, np. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Muzeum Quai Branly w Paryżu czy Budynek Biurowy BP w Roterdamie.

Biorąc udział w projekcie nasi młodzi inżynierowie zdobyli cenną wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki, uczyli się współdziałania w zespole oraz zyskali możliwość realizacji własnych ciekawych pomysłów.

Projekt „Ogarnij Inżynierię” moduł „Tajemnice zielonych dachów” realizowała w naszej szkole grupa nauczycieli: koordynator – Aleksandra Suska, przyroda – Anna Wojnar, technika – Dariusz Siciński, informatyka – Stanisław Krawczyk.

Więcej w zakładce Galeria.