NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie w 2022 roku przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza szkoła realizuje Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Placówka otrzymała środki finansowe, które pozwolą wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej. Zakupione zostaną lektury oraz nowości wydawnicze – literatura piękna oraz popularnonaukowa. Część dofinansowania przeznaczono na realizację działań promujących czytelnictwo oraz doposażenie pomieszczeń bibliotecznych.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
https://nprcz.pl/o-programie/
https://nprcz.pl/

Skip to content