MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Zostało ustalone przez UNESCO w 1995 r.

Cele Dnia Tolerancji to przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. To przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, oraz wygląd.

W naszej szkole klasa 6E pod czujnym okiem wychowawcy Pani Katarzyny Drabiuk stworzyła plakaty zachęcające do tolerancji jak również instalację z kartonowych pudełek pokazującą co oznacza słowo tolerancja.