Szanowni Państwo,

informacje o zakwalifikowaniu do Programu „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 – poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do Program ”Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie – poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany – pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na numer konta ww. szkoły (potwierdzenie przelewu). Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.

Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”.

Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

 

DANE DO PRZELEWÓW:

Mar-Wit Sp. z o.o., 00-680 Warszawa
ul. Poznańska 16/4.
Numer rachunku:
15 1140 2004 0000 3902 7654 0735
mBank S.A.
Proszę w tytule przelewu wpisać:
imię i nazwisko dziecka, Lato w mieście 2018 oraz tydzień, za który dokonują Państwo opłaty.
(opłata za 1 dzień wynosi 7 zł)