Konkursy 2021/2022

Ranga

Nazwa

Termin

Nauczyciel odpowiedzialny

Liczba zgłoszonych osób

Wyniki

KONKURSY HUMANISTYCZNE
(JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS)

KONKURSY JĘZYKOWE
(JĘZYKI OBCE)

KONKURSY NAUK ŚCISŁYCH
(MATEMATYKA, INFORMATYKA, PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE)

KONKURSY ARTYSTYCZNE
(MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA)

ZAWODY SPORTOWE