KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”THE MASTER OF SPELLING”

Dnia 12 października b. r. szk. zakończył się konkurs języka angielskiego “The Master of Spelling”. W konkursie wzięło udział 35 uczniów klas siódmych dwujęzycznych. Poziom konkursu był dość wysoki, wszyscy uczestnicy skoncentrowali się na poprawnym zapisie fragmentów literatury brytyjskiej.

Pani dyrektor Krystyna Sosnowska wręczyła dyplomy i nagrody przygotowane przez opiekuna konkursu p. Annę Ryciak. Cenne nagrody były sponsorowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Natalia Gierlach (klasa 7E)
II miejsce: Natalia Budnik (klasa 7D)
III miejsce: Antonina Bartosiak (klasa 7C)