KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Pod czujnym okiem szkolnego koordynatora i egzaminatora p. Dariusza Sicińskiego ponad stu miłośników dwukołowców próbowało uzyskać kartę rowerową w naszej szkole. Wyczyn ten przysporzył niejednemu uczniowi wielu emocji. W pierwszym etapie adepci wzięli udział w kilkugodzinnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym – ten drugi odbył się na tyłach siedziby Straży miejskiej na ulicy Sołtyka 8/10. Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako rowerzysty oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych. Zdecydowana większość uczniów dotrwała do końca i z wynikiem pozytywnym zaliczyła obydwa egzaminy. Ostatnim etapem jest wydanie karty rowerowej przez Dyrektora szkoły Panią Krystynę Sosnowską. Wszystkim serdecznie gratulujemy.