KARTA MIEJSKA DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS 0 I 1

Szanowni Państwo,

Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje informacje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

Mając na względzie harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby po zakończonej rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski papierowe lub elektroniczne o wyrobienie Karty Ucznia dla dzieci. Proponujemy następujące terminy:

  • do dnia 31.05.2020 r. uprzejmie proszę o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia;
  • do dnia 31.07.2020 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej, jak i elektronicznej) celem przekazania uczniom.

Utrzymanie wyżej wymienionych terminów umożliwi Państwu wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 01 września 2020 r.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to : kartaucznia.ztm.waw.pl/c155860b

Przekazujemy również “Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Aktualny wniosek papierowy o wydanie karty znajduje się pod tym adresem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 22 45-94-329 lub 22 45-94-198