INFORMACJA DOTYCZĄCA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KLASY 4 SPORTOWEJ

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 4 sportowej odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 16:00.

Kandydat powinien mieć dres sportowy (bieg długi będzie zaliczany na dworze) oraz zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o dobrym stanie zdrowia.