II I III EDYCJA PROJEKTU “CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO”

W roku szkolnym 2020/2021, Pan Marcin Leśniewski realizował z uczniami naszej szkoły projekt “Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 50 239 096,15 zł, a jego celem jest podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt ma wzmocnić u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłużyć upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłonić zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczynia się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Realizujący projekt nauczyciel uczestniczył w certyfikowanym i trwającym 2 semestry 288-godzinnym kursie prowadzonym na Politechnice Warszawskiej, jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju, który miał na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania oraz robotyki.

W okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania informatyczne poprzez udział w zajęciach koła informatycznego oraz mieli szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w “Lidze zadaniowej” i “Zawodach algorytmicznych” przygotowanych przez Politechnikę Łódzką.

Na uczestników projektu czekały bonusy przygotowane przez realizatora projektu: wszyscy uczestnicy koła informatycznego otrzymali minigadżety i dyplomy potwierdzające udział w projekcie oraz wzięli udział w wyjściu na “Warsztaty Logicznego Myślenia”, a na najaktywniejszych uczestników koła czekały nagrody w konkursach wewnętrznych, takie jak książki o tematyce programowania, mysz gamingowa, powerbank czy smartwatch.

Szkoła otrzymała w ramach realizacji projektu trzy zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych, które zostaną wykorzystane w ramach kolejnej edycji projektu w roku szkolnym 2021/2022.

Więcej w zakładce Galeria.

Uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział także w kolejnej edycji projektu realizowanej przez Pana Marcina Leśniewskiego – rekrutacja ruszy już niebawem, bo we wrześniu 2021 r., a na uczniów czekać będą nowe wyzwania związane zarówno z programowaniem jak i z robotyką!