ERASMUS+ ”COOPERATIVE EUROPE LOOKING FOR LEARNING”

Erasmus + “Cooperative Europe Looking for Learning”
Kraje partnerskie projektu: Hiszpania, Słowenia, Polska
Koordynator główny projektu: Victor Zinhos (Hiszpania)
Czas trwania projektu: 2017 – 2019

Innowacyjny projekt C.E.L.L. – “Cooperative Europe Looking for Learning” będzie realizowany w naszej szkole przez najbliższe dwa lata we współpracy z partnerskimi szkołami z Hiszpanii i Portugalii. Jego zasadniczym celem jest nauczanie kooperatywnego uczenia się przy wykorzystaniu narzędzi edukacyjnych służących do zamiany roli ucznia w managera wiedzy. W pracy projektowej dbamy o to, aby zmodyfikować świadomość szkolną i poczucie przynależności do globalnego podmiotu w celu walki przeciwko niekorzystnym sytuacjom, które pojawiają się w klasach.

Podstawą tego projektu jest kreowanie postawy otwartości na współpracę z innymi, okazywanie sobie życzliwości i dzielenie się nabytą wiedzą. Poprzez wspólne działania krajów uczestniczących w projekcie dbamy o realizację wielu ciekawych zadań: publikujemy artykuły o naszych szkołach, dzielnicy i mieście; piszemy razem bajki;tworzymy różnorodne filmy, w których ukazujemy naszą współpracę; będziemy tworzyć sztukę teatralną; działać na rzecz własnej organizacji pozarządowej. Promujemy szkolne sukcesy, zachęcamy do nauki, walczymy z opuszczaniem zajęć szkolnych, dążymy do integracji pomiędzy wszystkimi uczniami. Staje się to możliwe poprzez kooperatywne nauczanie w grupach uczniów o zróżnicowanych zainteresowaniach i osobowościach.