ERASMUS+ CELL – MOBILNOŚĆ W HISZPANII

W ramach realizacji projektu „CELL – Cooprative Europe Looking for Learning” w szkole w Olivenzie miało miejsce trzecie – ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli krajów partnerskich projektu: Hiszpanii, Polski i Słowenii. W mobilności wzięło udział 7 uczniów i 3 nauczycieli z naszej placówki, 7 uczniów i 2 nauczycieli z Dramlje w Słowenii oraz 14 uczniów z Colegio Sagrado Corazon, którzy przez cały tydzień gościli nas w swoich domach.

Motywem przewodnim spotkania była realizacja wielkiego doświadczenia chemicznego “Chain Experiment”, w którym łącznie wzięło udział 150 uczniów. Podczas mobilności doszło do wymiany doświadczeń w zakresie pracy projektowej, uczniowie brali udział w grze terenowej oraz zajęciach sportowych podczas Międzynarodowego Dnia Żeglarstwa w miejscowości El Rompido w Andaluzji. Pierwszego dnia mobilności zostaliśmy uroczyście powitani w szkole, a następnie byliśmy świadkami przeprowadzenia gigantycznego doświadczenia chemicznego. Uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych oraz wyścigach na torze kartingowym. Podczas kolejnych dni wymiany braliśmy udział w grze terenowej, wizytowaliśmy Muzeum Kawy, Fabrykę Oliwy z Oliwek, Campomayor, jak również Oliwenzę. Zapoznaliśmy hiszpańskie zwyczaje i zrozumieliśmy lepiej tamtejszą kulturę. Mobilność była okazją do współpracy na arenie międzynarodowej oraz podsumowania naszych działań projektowych, wyciągnięcia wniosków i podtrzymywania przyjaźni. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak ciekawego projektu, który nauczył nas lepszej współpracy i pokazał, że zespołowa praca przynosi bardzo duże korzyści.

Więcej w zakładce Galeria.